algorytmia Sprzedaży

jest jak jej gramatyka - warto znać swoją