motyw przewodni

w trakcie finału sales angels motywem głównym będzie odcinek specjalny OS i stóg siana.

w pierwszy piątek nowego roku z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o minionym roku. szczególnie interesowały nas ich doświadczenie zmian w relacji z klientami, zmian
w zachowaniach menedżerów i pracowników. o perspektywę osobistą też zapytaliśmy.