kiedy zapytasz nas,

czym się zajmujemy?

enigmatycznie odpowiemy "robieniem"

to nasze "robienie" to osiąganie eRek, czyli pożądanych przez naszych klientów rezultatów.

w ramach prowadzonych przez nas algorytmicznych projektów wspólnie z klientem ustalamy kluczowe rezultaty, określamy najskuteczniejsze zachowania i czynności do nich prowadzące, których poziom trudności obniżamy "brudząc sobie ręce" ich egzekucją,

robimy

eRKi, czyli kluczowe rezultaty, które chce osiągnąć nasz klient. jak je robimy? 

zawsze "brudząc sobie swoje i klienta ręce" egzekucją.

określamy

nzP, czyli najskuteczniejsze zachowania i czynności (proste), które trzeba robić, by wynik w sprzedaży zrobić.

obniżamy

pT, czyli poziom trudności wykonywania najskuteczniejszych zachowań
i czynności prostych.

działamy

w naszych ulubionych "sytuacjach przymusowych" czyli w takich, w których nie osiągniemy czegoś lub coś stracimy, jeśli nie dokonamy wysiłku, nie wykonamy konkretnej pracy.

ustalamy

wR, czyli wpływ każdego zachowania prostego, każdej czynności prostej na Rezultat. dzięki temu dzielimy je na 4 kategorie, które powinieneś znać.

przygotujemy

manual, instrukcje sprzedaży dla sprzedawców i szefów sprzedaży.

instrukcja to precyzyjna odpowiedź na pytanie: "co robić, by zrobić?"